USŁUGI

USŁUGI

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ ADWOKACKĄ

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Realizujemy obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanym następnie w indywidualnej umowie – ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynności:

udzielania opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy w bieżących sprawach;

kompleksowego prowadzenia procesów sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym;

prowadzenia postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi;

opracowywania pism procesowych, przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej;

przygotowania i opiniowanie projektów umów handlowych;

udziału w negocjacjach oraz prowadzenie mediacji w przypadku zaistnienia sporów.

Nadto zakres naszych usług obejmuje liczne gałęzie prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego oraz karnego.

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ ADWOKACKĄ

Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej obsłudze podmiotów gospodarczych. Realizujemy obsługę prawną w zakresie określonym poniżej i sprecyzowanym następnie w indywidualnej umowie – ze szczególnym uwzględnieniem następujących czynności:

udzielania opinii prawnych ustnych lub na piśmie według życzenia Zleceniodawcy w bieżących sprawach;

kompleksowego prowadzenia procesów sądowych we wszystkich instancjach, łącznie z postępowaniem egzekucyjnym;

prowadzenia postępowań administracyjnych przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi;

opracowywania pism procesowych, przedprocesowych oraz wymagających argumentacji prawnej;

przygotowania i opiniowanie projektów umów handlowych;

udziału w negocjacjach oraz prowadzenie mediacji w przypadku zaistnienia sporów.

Nadto zakres naszych usług obejmuje liczne gałęzie prawa gospodarczego, rodzinnego, cywilnego oraz karnego.

PRAWO RODZINNE

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, jak postępowania o przyznanie alimentów, rozwody oraz podział majątku. Pomagamy też w ustaleniu opieki rodzicielskiej czy zwiększeniu alimentów przyznanych kilka lat temu.

PRAWO CYWILNE

Uczestniczymy w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego. Pomagamy dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem warunków umowy, a także reprezentujemy naszych klientów w sporach spadkowych.

Wspieramy w procesie zmierzającymi do uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, ZUS itd.

PRAWO SPADKOWE

Pomagamy w sporach związanych z podziałem spadków pomiędzy członków rodziny. Uczestniczymy w sprawach związanych z niegodnością dziedziczenia i zachowkiem.

PRAWO KARNE

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone i oskarżone w postępowaniach z zakresu prawa karnego. Sporządzamy prywatne akty oskarżenia. Uczestniczymy w sprawach karnych przed Policją i Prokuraturą.

PRAWO GOSPODARCZE

Wspieramy przedsiębiorców w sporach z innymi podmiotami gospodarczymi. Pomagamy też założyć firmę i wybrać odpowiednią formę jej funkcjonowania. Zapewniamy bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Jak skorzystać z naszej pomocy?

Aby skorzystać z dostępnych usług, należy skontaktować się z naszą kancelarią. Każda sprawa jest inna, dlatego wymaga indywidualnego podejścia. Przeanalizujemy przekazane nam informacje i dostarczone dokumenty. Na tej podstawie wskażemy, jakie kroki należy podjąć, by uzyskać oczekiwany rezultat.

Zajmujemy się nie tylko reprezentacją klientów przed sądem, lecz także doradztwem. Nie we wszystkich przypadkach konieczne jest wchodzenie na drogę sądową. Czasem okazuje się, że klient nie dysponuje odpowiednią liczbą dowodów, by udowodnić swoją rację przed sądem. W wielu przypadkach możliwe jest też dogadanie się z drugą stroną jeszcze przed rozpoczęciem postępowania – to sposób na przyspieszenie całego procesu i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez wszystkich uczestników sporu.

Ostateczna decyzja należy do klienta. Nasi specjaliści wskazują jedynie rozwiązania dostępne w danym przypadku. Gdy wyrażą Państwo chęć skorzystania z reprezentacji przez naszą kancelarię, rozpoczynamy dalsze działania.

PRAWO RODZINNE

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa rodzinnego, jak postępowania o przyznanie alimentów, rozwody oraz podział majątku. Pomagamy też w ustaleniu opieki rodzicielskiej czy zwiększeniu alimentów przyznanych kilka lat temu.

PRAWO CYWILNE

Uczestniczymy w postępowaniach z zakresu prawa cywilnego. Pomagamy dochodzić swoich praw związanych z naruszeniem warunków umowy, a także reprezentujemy naszych klientów w sporach spadkowych.

Wspieramy w procesie zmierzającymi do uzyskania odszkodowania od firmy ubezpieczeniowej, ZUS itd.

PRAWO SPADKOWE

Pomagamy w sporach związanych z podziałem spadków pomiędzy członków rodziny. Uczestniczymy w sprawach związanych z niegodnością dziedziczenia i zachowkiem.

PRAWO KARNE

Reprezentujemy osoby pokrzywdzone i oskarżone w postępowaniach z zakresu prawa karnego. Sporządzamy prywatne akty oskarżenia. Uczestniczymy w sprawach karnych przed Policją i Prokuraturą.

PRAWO GOSPODARCZE

Wspieramy przedsiębiorców w sporach z innymi podmiotami gospodarczymi. Pomagamy też założyć firmę i wybrać odpowiednią formę jej funkcjonowania. Zapewniamy bieżącą obsługę podmiotów gospodarczych.

Jak skorzystać z naszej pomocy?

Aby skorzystać z dostępnych usług, należy skontaktować się z naszą kancelarią. Każda sprawa jest inna, dlatego wymaga indywidualnego podejścia. Przeanalizujemy przekazane nam informacje i dostarczone dokumenty. Na tej podstawie wskażemy, jakie kroki należy podjąć, by uzyskać oczekiwany rezultat.

Zajmujemy się nie tylko reprezentacją klientów przed sądem, lecz także doradztwem. Nie we wszystkich przypadkach konieczne jest wchodzenie na drogę sądową. Czasem okazuje się, że klient nie dysponuje odpowiednią liczbą dowodów, by udowodnić swoją rację przed sądem. W wielu przypadkach możliwe jest też dogadanie się z drugą stroną jeszcze przed rozpoczęciem postępowania – to sposób na przyspieszenie całego procesu i zmniejszenie kosztów ponoszonych przez wszystkich uczestników sporu.

Ostateczna decyzja należy do klienta. Nasi specjaliści wskazują jedynie rozwiązania dostępne w danym przypadku. Gdy wyrażą Państwo chęć skorzystania z reprezentacji przez naszą kancelarię, rozpoczynamy dalsze działania.

KONTAKT

KONTAKT

ul.Krakowskie Przedmieście 41/2a
20-076 Lublin

Ul. Narutowicza 68/7, 20-013 Lublin

adw. Agnieszka Bergiel

adw. Paulina Bartosiewicz – Drozd

ul.Krakowskie Przedmieście 41/2a
20-076 Lublin

Ul. Narutowicza 68/7, 20-013 Lublin

adw. Agnieszka Bergiel

adw. Paulina Bartosiewicz – Drozd