Prawo cywilne

Prawo cywilne jest jedną z głównych gałęzi obowiązujących przepisów. Reguluje ono stosunki między osobami fizycznymi i prawnymi w zakresie ich majątku, praw i obowiązków. Dotyczy spadków, umów, odszkodowań i wielu innych spraw.

Zakres naszych usług obejmuje całe spektrum prawa cywilnego, m.in.:

 • prawo spadkowe,
 • uzyskiwanie odszkodowań z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy,
 • odszkodowania za wypadki drogowe,
 • pomoc w sprawie uzyskania świadczeń należnych osobom poszkodowanym za uszczerbki na zdrowiu i uszkodzenia ciała,
 • ochronę dóbr osobistych,
 • inne sprawy przeciwko towarzystwom ubezpieczeniowym.

Prawo spadkowe

Świadczymy szereg usług z zakresu prawa spadkowego. Pomagamy w sprawach dotyczących odrzucenia majątku pozostałego po zmarłej osobie (np. w związku z ryzykiem przekazania długów przewyższających wartość zgromadzonego majątku), a także tych związanych z zachowkiem. Takie postępowania często wiążą się z dużymi emocjami – zdarza się, że generują konflikty między bliskimi członkami rodziny.

Odszkodowania

Specjalizujemy się też w sprawach dotyczących odszkodowań. Pomagamy uzyskać środki związane z błędami medycznymi, wypadkami, niedotrzymaniem umów (także deweloperskich), zdarzeniami komunikacyjnymi czy szkodami majątkowymi. Uczestniczymy w postępowaniach pomiędzy dwoma osobami prywatnymi, a także tych toczących się między poszkodowanym a firmą ubezpieczeniową. Naszym celem jest uzyskanie jak największej ilości środków dla klienta.

Zadośćuczynienia

Pomagamy też uzyskać zadośćuczynienia. Mają one za zadanie złagodzić poczucie krzywdy i ewentualne cierpienia fizyczne – najczęściej związane z wypadkiem. Przygotowujemy też dokumentację niezbędną do zasądzenia renty. Pomagamy zdobyć zaświadczenia o doznanych krzywdach – zwłaszcza jeśli dotyczą one stanu fizycznego lub psychicznego.

Przygotowywanie dokumentów z zakresu prawa cywilnego

Zajmujemy się również przygotowywaniem wszystkich pism, umów i innych dokumentów związanych z prawem cywilnym. Dbamy o to, by zabezpieczały one interesy naszych klientów, a jednocześnie były w pełni zgodne z obowiązującymi przepisami. Sporządzamy nie tylko dokumenty potrzebne w trakcie postępowań sądowych, lecz także te wykorzystywane na co dzień – np. w bieżącej działalności firmy.

W naszej kancelarii przygotowujemy m.in.:

 • umowy – najmu, sprzedaży, darowizny, zlecenia, o dzieło, pożyczki. To dokumenty podpisywane między przedsiębiorcami lub osobami prywatnymi,
 • pozwy – niezbędne do rozpoczęcia postępowania sądowego,
 • odpowiedzi na pozew i apelacje,
 • wezwania do zapłaty – przesyłane do wierzyciela,
 • pełnomocnictwa.

Świadczymy usługi z zakresu doradztwa, a także reprezentujemy klientów w postępowaniach przedsądowych i sądowych. Przygotowujemy wszystkie dokumenty potrzebne podczas toczącego się procesu oraz dostarczamy je do odpowiednich instytucji. Przedstawiamy interesy klienta przed sądem, by uzyskać dla niego jak najkorzystniejsze możliwe rozwiązanie.

Świadczymy usługi z zakresu prawa cywilnego w Lublinie i okolicach. Współpracujemy zarówno z przedsiębiorcami, jak i osobami prywatnymi.

KONTAKT

Text content

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu. Preferujemy kontakt telefoniczny.

ul.Krakowskie Przedmieście 41/2a
20-076 Lublin

adw. Agnieszka Bergiel

NIP 9222662947

+48 506 432 110

bergiel@adwokat-lublin.com

 

adw. Paulina Bartosiewicz – Drozd

NIP 7122987175

+48 883 785 200

bartosiewicz@adwokat-lublin.com