Prawo rodzinne

Nasza kancelaria specjalizuje się w reprezentowaniu Klientów w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych. Pomagamy także rozwiązywać spory majątkowe pomiędzy małżonkami zarówno w drodze negocjacji, jak i w postępowaniu sądowym. Zakres usług obejmuje m.in.:

  • sprawy o alimenty,
  • sprawy o rozwód i separację,
  • sprawy o unieważnienie małżeństwa,
  • sprawy o ustalenie kontaktów z dziećmi,
  • sprawy związane z wykonywaniem władzy rodzicielskiej,
  • sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa i macierzyństwa,
  • sprawy o zniesienie wspólności majątkowej małżonków i podział majątku wspólnego małżonków,
  • sprawy o ubezwłasnowolnienie.

Prawo rodzinne jest bardzo specyficznym zakresem. Zwykle dotyczy relacji między bliskimi sobie osobami, dlatego wiąże się z silnymi emocjami. W takich sprawach często niezwykle trudno dojść do porozumienia. Z tego powodu tak ważne jest skorzystanie z pomocy adwokata.

Specjalista z zakresu prawa rodzinnego pomaga rozwiązać w spór w sposób najkorzystniejszy dla swojego klienta. Ma to znaczenie zwłaszcza w kwestiach związanych z opieką rodzicielską, w których przegranie sprawy może znacznie utrudnić nawiązywanie więzi z dzieckiem. Specjalista czuwa nad tym, by zgromadzone dowody i interesy klienta zostały przedstawione w odpowiedni sposób. Jego zadaniem jest wsparcie reprezentowanej osoby na każdym etapie postępowania.

Sprawy związane z władzą rodzicielską

Uczestniczymy w sprawach związanych z władzą rodzicielską. Działamy na rzecz osób, które planują przejąć całą opiekę, a także tych, które walczą o utrzymanie praw. Naszym celem jest uzyskanie najkorzystniejszego rezultatu dla klienta. Uczestniczymy m.in. w planowaniu zasad widzeń z jednym z rodziców, w taki sposób, by wypracować kompromis akceptowalny przez obie strony.

Sprawy o ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa

W zakres naszych kwalifikacji wchodzi też pomoc w sprawach o ustalenie i zaprzeczenie macierzyństwa lub ojcostwa. Pomagamy m.in. w postępowaniach zmierzających do wydania zalecenia wykonania badania DNA. Wspieramy naszych klientów na etapie składania odpowiednich wniosków, a także reprezentujemy ich już przed sądem.

Sprawy o ubezwłasnowolnienie

W zakres naszych usług wchodzi też reprezentacja w sprawach o ubezwłasnowolnienie. Pomagamy uzyskać taką decyzję sądu, a także unieważnić tą wydaną przed laty. Przygotowujemy wnioski o ubezwłasnowolnienie i uczestniczymy w procesie weryfikacji poczytalności osoby, której dotyczy proces. To skomplikowane zadanie – w wielu przypadkach postępowania tego typu trwają nawet kilkanaście miesięcy. Nie zawsze oczekiwanym wynikiem jest całkowite ubezwłasnowolnienie – istnieje również opcja ograniczenia zdolności do czynności prawnych.

Sprawy związane z majątkiem małżeńskich

Często zajmujemy się też sprawami związanymi z podziałem majątku należącego do małżeństwa, wniesieniem oraz zniesieniem rozdzielności. Pomagamy zarówno parom w trakcie postępowań rozwodowych, jak i tym planującym zmianę współwłasności np. w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

KONTAKT

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu. Preferujemy kontakt telefoniczny.

ul.Krakowskie Przedmieście 41/2a
20-076 Lublin

adw. Agnieszka Bergiel

NIP 9222662947

+48 506 432 110

bergiel@adwokat-lublin.com

 

adw. Paulina Bartosiewicz – Drozd

NIP 7122987175

+48 883 785 200

bartosiewicz@adwokat-lublin.com