Alimenty – Lublin

Alimenty często są przedmiotem sporów pomiędzy rodzicami lub byłymi współmałżonkami. O ich zasądzeniu decyduje sąd, po zapoznaniu się z rzeczywistymi kosztami ponoszonymi w związku z wychowaniem dziecka.

Nasza kancelaria uczestniczy w postępowaniach, które mają na celu ustanowienie kwoty alimentów, jej zwiększenie, obniżenie czy wyegzekwowanie zaległych środków. Pomagamy zarówno osobom zajmującym się wychowaniem dziecka, jak i tym zobowiązanym do płacenia alimentów.

Przygotowujemy następujące dokumenty:

  • pozwy,
  • wnioski o zmianę wysokości alimentów,
  • porozumienia.

Pomagamy klientowi zebrać wszystkie dokumenty i inne dowody, na podstawie których możliwe jest obliczenie rzeczywistego kosztu utrzymania dziecka. Wskazujemy, jakie materiały trzeba gromadzić, by móc uzyskać oczekiwany wynik postępowania. Analizujemy sytuację danego klienta, by określić, czy może on liczyć na alimenty konkretnej wysokości.

Sprawy o zmianę wysokości alimentów

Z biegiem czasu kwota alimentów zasądzona kilka lat wcześniej może być już nieaktualna. Potrzeby dziecka zmieniają się na kolejnych etapach edukacji i dorastania. Kwota zasądzona wiele lat temu ulega też negatywnemu działaniu inflacji. Po dłuższym czasie może ona nie być wystarczająca, by pokryć podstawowe potrzeby dziecka.

Alimenty można zwiększyć, ale wymaga to złożenia odpowiedniego wniosku w sądzie. Po pozytywnym rozpatrzeniu sprawy przez instytucję ustala się nową kwotę, która pokryje aktualne potrzeby dziecka.

Wysokość alimentów da się też zmniejszyć. To ważne w sytuacji, gdy aktualna pozycja rodzica nie pozwala mu na uiszczanie tak dużych opłat, na jakie mógł on sobie pozwolić jeszcze kilka lat temu. Kwota alimentów jest bowiem ustalana m.in. w oparciu o uzyskiwane dochody.

Egzekwowanie alimentów

W Polsce wciąż istnieje bardzo duży problem z egzekwowaniem alimentów. Przygotowujemy wnioski, które pozwalają pobrać należną sumę od dłużnika za pośrednictwem komornika. Pomagamy osobom, które mają prawo do zasądzonych alimentów, ale nie otrzymują należnych pieniędzy. Sporządzamy wszystkie potrzebne dokumenty i składamy je w odpowiednich instytucjach, by odciążyć klienta z dodatkowych formalności.

Sprawy o zasądzenie alimentów

W zakres naszych usług wchodzi też pomoc w sprawach o zasądzenie alimentów. Reprezentujemy dowolną z dwóch stron – w zależności od interesów klienta. Pomagamy zebrać dowody, które są niezbędne do określenia sumy alimentów. Staramy się działać tak, by była ona jak najkorzystniejsza dla naszego klienta. Często łączymy tę usługę z reprezentacją w sprawach o podział majątku.

Na wysokość alimentów wpływają takie czynniki, jak:

  • wiek dziecka – młodsze dzieci mogą mieć inne potrzeby niż starsze,
  • stan zdrowia – koszty leczenia, rehabilitacji, specjalistycznej opieki czy diety w przypadku chorób przewlekłych lub niepełnosprawności,
  • edukacja – koszty szkolnictwa, zajęć dodatkowych, korepetycji, studiów,
  • ogólne standardy życia – utrzymanie dotychczasowego standardu życia dziecka, w miarę możliwości,
  • dochody rodzica – wysokość i źródła dochodów, w tym wynagrodzenie za pracę, zarobki z działalności gospodarczej, renty, emerytury,
  • majątek – posiadane nieruchomości, ruchomości, akcje, udziały w spółkach itd.,
  • inne zobowiązania rodzica – istniejące obciążenia finansowe, w tym inne alimenty, kredyty, koszty utrzymania członków rodziny.

Pomagamy uzyskać taką wysokość alimentów, która zaspokoi potrzeby zarówno naszego klienta, jak i dziecka. Działamy głównie na terenie Lublina.

KONTAKT

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu. Preferujemy kontakt telefoniczny.

ul.Krakowskie Przedmieście 41/2a
20-076 Lublin

adw. Agnieszka Bergiel

NIP 9222662947

+48 506 432 110

bergiel@adwokat-lublin.com

 

adw. Paulina Bartosiewicz – Drozd

NIP 7122987175

+48 883 785 200

bartosiewicz@adwokat-lublin.com