Podział majątku – Lublin

Małżonkowie często dysponują wspólnym majątkiem – nieruchomościami, firmami, samochodami czy innymi wartościowymi przedmiotami. Po rozwodzie trzeba go odpowiednio podzielić – nie zawsze na pół. Zazwyczaj podział majątku jest osobną sprawą, która toczy się równolegle lub już po ustaniu małżeństwa.

W skład majątku wspólnego wchodzi wszystko to, co zarabiają współmałżonkowie, a także to, co nabyli już po ślubie. Oczywiście, istnieje opcja podpisania intercyzy, czyli rozdzielności majątkowej. W takim przypadku podział własności po rozwodzie jest bardzo prosty. Większość osób rezygnuje jednak z intercyzy i gromadzi wspólny majątek zgodnie z domyślnymi zasadami.

Jak dzieli się majątek wspólny?

Podział majątku małżeństwa może zostać przeprowadzony polubownie lub przed sądem. W pierwszym przypadku proces trwa zdecydowanie krócej i generuje mniej konfliktów. Wymaga on jednak dogadania się pomiędzy byłymi współmałżonkami na temat tego, komu przypadną konkretne przedmioty i nieruchomości.

Jeśli nie da się dojść do porozumienia na własną rękę, konieczne jest skierowanie sprawy do sądu. To instytucja zdecyduje, jak uczciwie podzielić majątek.

Istnieje kilka sposobów na podział majątku. To m.in.:

  • przyporządkowanie poszczególnych rzeczy każdemu ze współmałżonków – wówczas dana osoba staje się wyłącznym właścicielem takiego przedmiotu. W przypadku gotówki stosuje się podział na pół,
  • przekazanie jednemu małżonkowi danego składniku majątku z uwzględnieniem, że musi on spłacić różnicę drugiemu,
  • sprzedaż całego majątku i podział uzyskanych pieniędzy na pół.

Najczęściej stosuje się pierwsze dwie metody. Sprzedaż majątku wymaga bowiem czasu, a więc w sytuacji, gdy konieczne jest szybkie działanie, wiąże się z dużymi stratami – często na poziomie nawet kilkudziesięciu procent.

Sprawa staje się znacznie bardziej skomplikowana, jeśli małżonkowie mieli wspólny kredyt lub składników majątku jest dużo. Wówczas konieczne jest wypracowanie porozumienia, a postępowanie może się wydłużyć.

Usługi adwokata a podział majątku

Jeśli małżonkowie nie są w stanie samodzielnie ustalić sposobu poddziału majątku, przyda się pomoc specjalisty. Adwokat dba o to, by nieruchomości, gotówka i inne dobra zostały rozdzielone sprawiedliwie lub w sposób korzystny dla swojego klienta. Korzystając z usług specjalisty, można uniknąć nieodpowiedniego podziału środków. Prawnik przygotowuje też wszystkie dokumenty potrzebne w rokuj przebiegu sprawy sądowej.

Realizujemy kompleksowe usługi związane ze sprawami rozwodowymi i podziałami majątku. Uczestniczymy tez w postępowaniach dotyczących małoletnich dzieci. Pomagamy wypracować rozwiązanie najkorzystniejsze dla naszego klienta. Przygotowujemy dla niego wszystkie potrzebne dokumenty, składamy je w sądzie oraz reprezentujemy na rozprawach na mocy udzielonego pełnomocnictwa.

Każda sprawa jest inna, dlatego tak ważne jest indywidualne podejście. Bierzemy udział w postępowaniach, w których istnieją duże wątpliwości co do sposobu podziału majątku, a także tych załatwianych polubownie, na mocy porozumienia.

Uczestniczymy w podziałach majątku w Lublinie i okolicach.

KONTAKT

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu. Preferujemy kontakt telefoniczny.

ul.Krakowskie Przedmieście 41/2a
20-076 Lublin

adw. Agnieszka Bergiel

NIP 9222662947

+48 506 432 110

bergiel@adwokat-lublin.com

 

adw. Paulina Bartosiewicz – Drozd

NIP 7122987175

+48 883 785 200

bartosiewicz@adwokat-lublin.com