Sprawy karne – Lublin

Specjalizujemy się w sprawach karnych. Lublin to miasto, w którym odbywa się większość z nich. Uczestniczymy w postępowaniu sądowym oraz przedsądowym. Pomagamy naszemu klientowi uzyskać najkorzystniejszy wyrok. Nie zawsze jest to uniewinnienie – czasem dążymy do maksymalnego skrócenia kary czy możliwości jej odbycia w zawieszeniu.

W ramach prawa karnego realizujemy:

  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu przygotowawczym przed organami ścigania – Policją i Prokuraturą oraz w trakcie procesu karnego,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniu wykonawczym między innymi w sprawach o odroczenie wykonania kary, warunkowe przedterminowe zwolnienie i przerwę w wykonaniu kary,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach wypadków komunikacyjnych i kolizji drogowych,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach związanych z posiadaniem i obrotem narkotykami,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach dotyczących odbywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • dochodzenie roszczeń cywilnych w postępowaniu karnym,
  • sporządzanie prywatnych aktów oskarżenia,
  • reprezentowanie pokrzywdzonych i oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu karnym,
  • obronę przedsiębiorców i członków zarządu spółek w sprawach karnych i karno-skarbowych.

Dlaczego pomoc specjalisty od prawa karnego jest tak ważna?

Sprawy karne wiążą się bezpośrednio z przestępstwami i wykroczeniami. Często są to poważne przypadki, w których osobie oskarżonej grozi pozbawienie wolności czy wysokie grzywny. W takich sytuacjach samodzielna reprezentacja jest złym wyborem – nawet jeśli doskonale znają Państwo prawo, stres i brak doświadczenia mogą przeszkodzić w uzyskaniu oczekiwanego wyniku. Specjalista od spraw karnych wyręczy Państwa z wielu obowiązków i zadba o to, by postępowanie przebiegło sprawnie. Jego celem jest uzyskanie najkorzystniejszego wyniku, na jakim można liczyć w danym przypadku.

Specjalista przygotowuje również wszelkie pisma procesowe, w tym apelacje. Dba o to, by zostały dostarczone do odpowiedniej instytucji w ustawowym terminie. Podobnie jest również w przypadku spraw z innych zakresów prawa, jak np. podział majątku. Prawnik może odciążyć Państwa z wielu obowiązków, co jest niezwykle istotne w obliczu postępowań sądowych.

Każda sprawa jest inna. Przed rozpoczęciem postępowania analizujemy dostarczone nam materiały, co pomaga opracować najlepszy możliwy sposób działania. Niekiedy wina klienta jest jasna – wówczas dążymy do zminimalizowania kary. Współpracujemy też z osobami poszkodowanymi, które chcą dochodzić swoich praw.

Sprawy karne dla osób prywatnych i przedsiębiorców

Uczestniczmy w sprawach karnych dotyczących osób prywatnych oraz przedsiębiorców. Najczęściej są to postępowania, w których biorą udział również organy państwowe – np. urząd skarbowy czy Policja. Wiemy, jak przebiegają takie sprawy i jakie dokumenty będą potrzebne na kolejnych ich etapach.

Sprawy karne zwykle wiążą się z czasochłonnymi postępowaniami. Jesteśmy obecni przez cały ten okres, na bieżąco planując kolejne działania. Współpracujemy z osobami prawnymi i fizycznymi.

KONTAKT

KONTAKT

Zapraszamy do kontaktu. Preferujemy kontakt telefoniczny.

ul.Krakowskie Przedmieście 41/2a
20-076 Lublin

adw. Agnieszka Bergiel

NIP 9222662947

+48 506 432 110

bergiel@adwokat-lublin.com

 

adw. Paulina Bartosiewicz – Drozd

NIP 7122987175

+48 883 785 200

bartosiewicz@adwokat-lublin.com